Kemiskinan, Tauhid Sosial & Perlawanan

“Betapa sering kita mendengar suara azan dari menara-menara di kota-kota Arab yang abadi ini; Allahu Akhbar! Allahu Akhbar! Betapa sering kita membaca atau mendengar Bilal, seorang keturunan Abyssinian, mengumandangkan azan untuk pertama kalinya sehingga menggema di Jazirah Arab, ketika Nabi mula berdakwah dan menghadapi penganiayaan serta hinaan dari orang-orang yang terkebelakang dan bodoh. Suara Bilal merupakan sebuah panggilan, seruan untuk memulai perjuangan dalam rangka mengakhiri sejarah buruk bangsa Arab dan menyongsong matahari yang terbit dipagi hari yang cerah. Namun, apakah kalian sudah merenungkan apa yang dimaksud dan apa isi panggilan itu? Apakah setiap mendengar panggilan suci itu , kamu ingat bahawa Allahu Akhbar bermakna (dalam bahasa yang tegas); berilah saksi kepada para lintah darat yang tamak itu! Tariklah pajak dari mereka yang menumpuk-numpuk kekayaan! Sitalah kekayaan para tukang monopoli yang mendapatkan kekayaan dengan cara mencuri! Sediakanlah makanan untuk rakyat kebanyakan! Bukalah pintu pendidikan lebar-lebar dan majukan kaum wanita! Hancurkan cecunguk-cecunguk yang membodohkan dan memecahbelah umat! Carilah ilmu sampai negeri China. Berikan kebebasan, bentuklah majlis syura yang mandiri dan biarkan demokrasi yang sebenar-benarnya bersinar!”

(Raif Khoury)

Sebenarnya, agama- atau tauhid- itu masih memberi harapan atau tidak- kepada mereka yang miskin, yang dibelasah teruk oleh pemuka-pemuka kapitalis? Seorang muslim yang tidak lahir di istana dan tidak pernah memperaga sutera ini, masihkah ada keprihatinan- atau concern- agama terhadap mereka?

Adakah kemiskinan itu sesuatu yang lahiriah- seperti yang didengung-dengungkan oleh pengamal faham pre-determinisme? Sesuatu yang bersifat fatalistik, yang dicipta oleh Tuhan semata-mata untuk menguji takaran kemampuan manusia? Maka setelah kaum miskin- yang teruji ini berjaya melepasi beban- maka mereka adalah mukmin semukmin mukminnya?

Ataupun, sudah ada semacam campurtangan kuasa, kaum-kaum elit (governing elite- elit yang memerintah- khususnya), dan ideolog-ideologi dominan yang opresif melakukan upacara penghisapan dengan gaya yang paling tersusun? Persoalan semisal ini, perlu dirungkai, dilerai dan dibongkar hingga ke akar-akarnya. Kemiskinan sudah menjadi masalah sosial (social problem) yang paling wahid hari ini sehingga berupaya menganggu gugat keseimbangan sosial (apabila kemewahan dan penimbunan harta berleluasa tanpa berlaku pengagihan yang adil dan samarata kepada para murba yang melarat miskin) yang kemudiannya- menurut Asghar Ali Engineer- menghasilkan bencana, malapetaka kepada para penimbun harta dan kemewahan itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur’an. Bahkan Sayyidina Ali Bin Abu Thalib ketika berpesan kepada Kumail Ibn Ziyad mengatakan bahawa kemiskinan itu adalah maut yang paling dahsyat.

Maka, dalam kerumitan ini- kemiskinan dan kondisi sosial yang opresif- yang dimonopoli oleh para pemuka kapitalis dan borjuis- agama (atau tauhid) itu perlu menawarkan sebentuk ideologi tanding bagi membebaskan dan melupuskan (atau setidaknya) meredakan suasana menindas ke atas para murba yang kedana.

Agama tidak boleh sekadar menjadi sebuah set ibadah yang kering kontang (set of dead ritual) dan lemah tidak bermaya. Agama yang sekadar menjadi seperkakas ilmu- atau pengetahuan kultural- akan kehilangan kemampuan dan kekuatannya menciptakan gerakan, komitmen, tanggungjawab dan kesedaran sosial. Islam seperti ini telah terpasung dan tepu membeku dalam merespon nasib masyarakatnya.

Maka, kita perlu bertanya dengan lebih agresif- ketika kemiskinan merenggut, membantai masyarakat dan dalam masa yang sama di kem yang lain terdapat para penghisap dan Qorun yang hari ini sudah berwajah sistem- adakah agama hadir menentang segala kufur sosial ini? Kufur sosial yang ditentang oleh nabi-nabi dan para pemikir Islam silam yang memikul semangat profetik dan perlawanan?

Manifestasi Islam & Perlawanan

Orang tua-tua kita kadang bertanya- dengan nada yang pesimis- melawan apa? Atau, ulama-ulama kita- yang kolot- bertanya; perlawanan ini untuk apa? Bukankah- dalam Surah Al Ma’idah- telah Tuhan sempurnakan agama, diberikan kita nikmat dan diredhai Islam sebagai agama kita?

Nampaknya, untuk memberesi semua kepincangan ini, maka kita perlu meninjau semangat beragama masyarakat muslim kita hari ini. Islam ala apa yang mereka tujui? Islam ritual atau Islam aktual? Atau tauhid ala apa yang mereka percayai? Tauhid yang membebaskan atau Tauhid memalaskan, memandomkan?

Jika kita pernah membaca salah satu gagasan yang pernah ditawarkan oleh Hassan Hanafi seorang pemikir Islam yang kontroversial- faham teosentrik ke antroposentrik (nilai-nilai teosentrik yang dibumikan- sifat-sifat Tuhan yang memandu manusia untuk bertindak/bersikap) iaitu kesinambungan daripada kritik beliau ke atas- apa yang dinamakannya sebagai- teologi klasik. Sebentuk teologi yang enggan menyuarakan kemiskinan, kemunduran umat Islam dan sekadar mengutamakan ibadah vertikal- manusia dengan tuhan- berbanding ibadah horizontal- manusia dengan manusia (humanity).

Tawaran ini adalah bukti yang kukuh, Islam bukan seperti yang digembur-gemburkan; menikus dan pasif terhadap masalah sosial. Tauhid sosial- seperti yang dilaungkan sebelum ini oleh para pemikir Kiri Islam (Al Yasar Al Islam)- adalah manifestasi penentangan terhadap kemiskinan, kemandekan dan kemunduran.

Tiada Kelas, Egaliter

Sepatutnya, bagi sebuah masyarakat muslim- atau masyarakat bertauhid- tiada lagi istilah kelas. Tiada kaya tiada miskin- walaupun perjuangan menyamaratakan sosio-ekonomi masyarakat sebenarnya sudah terlalu lama, memakan masa dan menumpahkan merah darah- jurang ini perlu ditimbus ditenggelamkan dan dileraikan.

Menurut Ali Syari’ati, hidup ini cuma ada dua kelas; kelas khaliq (tuhan) dan kelas makhluk (manusia). Ini adalah kesetaraan yang hakiki, yang tidak terbantahkan lagi. Tidak boleh sekali-kali diwujudkan kelas-kelas dalam kelas makhluk. Seperti ungkapan Ali Syari’ti yang sentiasa berkobar-kobar;

“Untuk Dia (tuhan) tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Untuk kita (manusia) tauhid adalah persamaan tanpa kelas”

Penghapusan dan pemerataan kelas ini telah dikumandangkan oleh ramai pemikir, antaranya gagasan sosialisme yang dipikul oleh Syed Qutb- yang pada mulanya dia menubuhkan dan memimpin Organisasi Pemuda Revolusioner dan berjaya menumbangkan Raja Faruq pada Julai 1952- di Mesir sebagai respon kepada pemerintahan despotik Raja Faruq yang membiarkan kesenjangan kaya-miskin merebak dan melebar. Ketika ini, sebagai respon kepada rejim sosial yang jahat dan licik, para pemikir muslim ini telah menggunakan agama- atau faham tauhid itu- sebagai perlawanan. Mengangkat keadilan sosial- Al ‘Adalah Al Ijtima’iyyah- dalam masyarakat.

Akhirnya, ketika kita mula menyedari, bahawa kemiskinan hari ini bukan semata-mata urusan takdir- masyarakat kita mula ditawan oleh ideologi kapitalis iblis yang mendominan iaitu sebentuk faham yang gilakan kedudukan ala politikus kita, mahu menjadi governing elite (elit yang berkuasa), tauke-tauke yang memperbudak pekerjanya, para borjuis yang membentak-bentak kaum buruh dan sedang mengaut mencedok nilai lebihan (surplus value) daripada perahan tenaga buruh. Atau seperti yang disebut oleh Farish A. Noor; kemiskinan itu bukan suatu bencana yang wujud secaran semula jadi ataupun jatuh dari langit- tetapi dibuat secara sengaja oleh praktik kapitalis yang secara sistematis mengeskploitasikan orang miskin dan memerah tenaga mereka untuk kehendak mencari keuntungan yang maksimum (profit maximization). Jadi kemiskinan itu sebenarnya satu gejala sosial buatan manusia, suatu fenomena yang bid’ah dan juga suatu pembuatan yang berdosa. Maka penentangan ini tidak sekadar terhenti dengan menyuguh sabar syukur atau mencandukan masyarakat dengan ganjaran-ganjaran yang berbentuk ghaibiyyat di akhirat kelak, melainkan meniup semula semangat perlawanan, dengan memikul Islam sebagai sebentuk ideologi tanding bagi meruntuhkan projek syirik sosial seperti kemiskinan ini.

Kita perlu mengorganisasi sosial dan mengguggat segala perlecehan ini. Tauhid sosial perlu beroperasi menyerbu dan memberkas perlakuan-perlakuan jahat ini. Meranapkan kekufuran yang dipraktikkan oleh sistem kapitalis. Ini kekufuran struktural yang teratur dan sangat mengerikan.


Rien Sd atau nama sebenar Asrin Bin Utong adalah penulis sambilan kelahiran negeri di bawah bayu. Peminat muzik keras ini juga terlibat secara langsung bersama komuniti buku sekaligus melakukan kerja sosial serta kesukarelawanan bersangkut hak asasi dalam kalangan anak-anak tanpa negara (stateless) di Sandakan, Sabah.

Tajuk buku “Muda & Derhaka” terbitan Strategic Information & Research Development (SIRD). Naskhah ini sedang berada di peringkat akhir suntingan dan berada dalam proses cetakan. Pembaca boleh mendapatkan naskhah ini di Gerak Budaya Bookstore setelah proses cetakan selesai. Naskhah ini adalah kumpulan artikel dan esei Rien Sd yang pernah tersiar dan tidak pernah tersiar. Disunting dan dikembangkan wawasannya dengan mengambil kira wacana semasa. Kritik sosial yang termuat dalam tulisannya adalah kegundahan yang jujur dan bukan semata-mata untuk membangun suasana provokatif melainkan untuk menjadi antitesis kepada setiap tesis yang hadir daripada struktural, sistem masyarakat, sfera sosial, masyarakat beragama dan wacana ilmu dan kebudayaan.RELATED POSTS